Home

Lønnsoppgjør sykepleier 2021

Alle får et sentralt tillegg fra 1. september 2020 på mellom 1400 og 1900 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende. Alle ledere i kapittel 4 får et generelt prosentvis tillegg på 0,3 prosent av egen grunnlønn per 31. august i år. Tillegget får virkning fra 1. september 2020 Under videreutdanning skal sykepleieren sikres 90 % av minstelønn som sykepleier ut fra godskrevet ansiennitet. Det blir ikke gjennomført lokale lønnsforhandlinger i 2020, men det skal gjennomføres i 2021 Natt til onsdag 16. september var årets lønnsoppgjør et faktum for sykepleiere, lærere og mange andre yrkesgrupper. Til tross for enighet, er ikke Norsk Sykepleierforbund (NSF) fornøyd. Fylkesleder.. KS og Norsk Sykepleierforbund (NSF) ble 7. januar enige i meklingen for tariffoppgjøret 2020. Meklingsløsningen innebærer at NSF nå omfattes av den samme Hovedtariffavtalen som gjelder for resten av kommunesektoren, med en samlet ramme på 1,7 prosent

Lønnsoppgjør uten sympatitillegg for sykepleier

Lønnsoppgjøret i havn med LO- og YS-forbund i sykehusene 26.10.2020 Enighet med Norsk Sykepleierforbund i lønnsoppgjøret for sykehusene 20.10.2020 Streiken i Vy Buss er avsluttet 01.10.2020 Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det forhandles derfor kun om lønn. - Forventer at arbeidsgivere tar sitt samfunnsansvar. Lønnsoppgjøret i offentlig sektor starter fra midten av april. Norsk Sykepleierforbund (NSF) forhandler via sin hovedorganisasjon Unio Arbeidsliv, Forside, Helse, Lønnsoppgjøret 2020, Unio kommune Postet den 7. januar 2021 7. januar 2021 av Hedvig Bjørgum Det er enighet mellom Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiver KS i meklingen i lønnsoppgjøret i kommunene Tariff 2020. Tariffoppgjøret 2020 er nå i havn, etter at det ble enighet i meklingen med Sykepleierforbundet natt til 7. januar

Det ble avtalt lønnstillegg med virkning fra 1. september 2020 og betyr at alle Unios grupper i KS fikk ett lønnstillegg på mellom 1400 og 1900 kroner. Lønnsoppgjøret ble sendt ut på uravstemning, og NSFs medlemmer forkastet forhandlingsresultatet LØNNSOPPGJØRET 2020. Lønnsoppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør, og i tillegg til å forhandle om lønn kan partene bli enige om å endre andre bestemmelser i tariffavtalene. Unio omfatter 13 fagforbund med 375 000 medlemmer. I lønnsoppgjørene forhandler forbundene gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene Se også Unios samleside for lønnsoppgjøret 2020. Staten: Forhandlingene startet tirsdag 1. september. Mandag 14. september ble det brudd i forhandlingene i staten, og oppgjøret gikk til mekling med frist 14. oktober. Partene kom til enighet i meklingen, og resultatet ble sendt til uravstemning blant medlemmene i staten. Uravstemningen foregikk i perioden 2.-11. november

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. I et mellomoppgjør forhandles det i hovedsak kun om lønn, og ikke om øvrige endringer i tariffavtalene. Du vil finne oppdaterte saker om årets oppgjør på disse sidene Lønnsoppgjøret 2021 Lønnsoppgjøret 2020 Lønnsoppgjøret 2019 Beklagelig Unio-streik i sykehusene 03.06.2021 Enighet mellom Spekter og Legeforeningen i de sentrale forhandlingene for sykehusene 28.05.202

Alt om tariffoppgjøret 2020. På denne siden finner du informasjon og oppdateringer som gjelder tariffoppgjøret 2020 og alle tariffavtalene i Virke. Spesifikk informasjon for de enkelte av Virkes tariffavtaler og overenskomster finner du her. Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør Oppdatert 19. oktober 2020 Sykepleierne fikk 1,7 prosent lønnsøkning i årets lønnsoppgjør. Klokken 12 i dag ble det klart at medlemmene i Norsk Sykepleierforbund ikke godtar resultatet av lønnsforhandlingene med KS Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2020. Brev om lokale avsetninger 2020 (pdf) (16.11.2020) Vedlegg: gjennomsnittslønn og hjelpeark. [ excel ] [ ods ] [ pdf] Brev om lokale forhandlinger 2020 (pdf) (03.11.2020) Statens personaldirektør informerer om resultatet av årets lønnsoppgjør i en video. Hovedoppgjøret 2020. Historisk heving av minstelønnssatsene. Ansiennitetsstigen er utvidet med et nytt trinn for 10 års ansiennitet og alle yrkesgrupper er sikret et lønnsnivå på linje med offentlig sektor på dette trinnet. Dette innebærer en historisk heving av minstelønnssatsene som er løftet med opptil 80 000 kroner. Riksmeklerens møtebok. NHO 481. Lønn og rettigheter for. I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler og overenskomster. Det er dermed mer enn lønn det forhandles om. - Vi har klare krav om reallønnsvekst for våre medlemmer, selv om det er lite penger å forhandle om, sier leder Lizzie Ruud Thorkildsen og nestleder Trond Ellefsen i Delta

Fare for sykepleier- og lærerstreik etter nei til årets lønnsoppgjør i kommunene. Både sykepleierne og lærerne i kommunesektoren sier nei til resultatet i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det videre mekling og streikefaren øker. Sykepleiere i kommunene er nå ett skritt nærmere streik. Foto: Gunn Heidi Nakrem Lønnsoppgjøret 2020. På denne siden finner du informasjon om lønnsoppgjøret. Bla nedover for å se aktuelle saker. FO jobber for å heve lønna di og bedre arbeidsforholdene dine. Det beste stedet å lykkes med det er i sentrale lønnsoppgjør Sykepleierne er lønnsvinnere - får beste oppgjør på sju år. Spesialsykepleier Kine Hvistendahl økte lønnen sin med 77.000 i år. Neste år kommer lønnsmottakerne til å bedre. Lønn og avtaler. Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Hvert år forhandler vi for våre om lag 395 000 medlemmer. Den jobben klarer vi - forskning viser at ansatte som er organisert tjener mer enn uorganiserte. Dine lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og. Fare for sykepleier- og lærerstreik etter nei til årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Både sykepleierne og lærerne i kommunesektoren sier nei til resultatet i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det videre mekling og streikefaren øker. Leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen sier sykepleierne ikke godtar resultat fra.

Fare for sykepleier- og lærerstreik etter nei til årets lønnsoppgjør i kommunesektoren Både sykepleierne og lærerne i kommunesektoren sier nei til resultatet i årets lønnsoppgjør Sesongen for lønnsoppgjør er bare så vidt i gang. Her er lista over oppgjørene framover - i ulike sektorer. Dette er lønna i over 300 yrker. Først i saken finner du en oversikt over oppgjør som pågår eller skal starte. Nederst i saken finner du en oversikt over oppgjør som er ferdige. Tips til å lese saken: Du kan søke på ditt oppgjør ved å trykke ctrl+F for å søke. 26. Fare for sykepleier- og lærerstreik etter nei til årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Både sykepleierne og lærerne i kommunesektoren sier nei til resultatet i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det videre mekling og streikefaren øker. Lill Sverresdatter Larsen er leder i Sykepleierforbundet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen. Saken.

Hovedoppgjøret 2020 - enighet i Spekte

 1. 2020 Det vanskelige lønnsoppgjøret 2020. Lønnsoppgjøret i 2020 blir annerledes enn alle år tidlige. Oppgjøret ble utsatt da korona rammet landet i mars. Oppgjøret i frontfaget endte på 1,7 prosent. Så hva skjer nå med resten? NITOs forhandlingssjef Knut Aarbakke forklarer
 2. Tariffoppgjøret 2020. Nyheter. Nyhet, Lønn og tariff, Helse og velferd. 09.03.2021. Helse- og omsorgsoverenskomsten (avtale 481) er vedtatt Helse- og omsorgsoverenskomsten (avtale 481), tidligere Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO Service og Handel og Fagforbundet er vedtatt..
 3. Sykepleierlønn 2020. By Guest Sykepleier, May 26, 2020 in Lønn. Reply to this topic; Start new topic; Recommended Posts. Guest Sykepleier Guest Sykepleier Guests; Report post; Posted May 26, 2020. Hei, hvor mye får en nyutdannet sykepleier i timen i Oslo område uten ansiennitet? Quote; Share this post. Link to post Share on other sites. Pally 0 Pally 0 Advanced Member; Members; 0 294 posts.
 4. stelønnssatser. Andre endringer som øker kostnadene, som eksempelvis skiftordninger, overtidsbetaling, reisetid, forskuttering av.
 5. imum være sikret en lønnsvekst på 1,4 prosent • Det settes av 1.500 kroner per medlem utenfor journalistgruppen til en pott med virkning fra 1. oktober 2020 • Det gis et generelt tillegg på 5.000 kroner per år til alle medlemmer innenfor NTLs journalistgruppe. Tillegget gis med virkning fra 1.april 2020.
 6. 2020 Enighet om lønnsoppgjøret for sykehuslegene Etter krevende forhandlinger kom Legeforeningen og Spekter i natt til enighet om årets lønnsoppgjør for sykehuslegene. Avdeling for jus og arbeidsliv. 6. november 2020. Anne-Kari Bratten og Marit Hermansen etter nattens enighet. Foto: Legeforeningen. På grunn av koronasituasjonen ble lønnsoppgjøret for alle sykehuslegene avtalt sentralt.
 7. Publisert: 2020-11-06 — 09.50 (Oppdatert: 2020-11-06 — 12.40) Forhandlingene mellom Spekter og Legeforeningen omfatter leger som jobber i alle helseforetakene, og i tillegg Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus. - Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med Den norske legeforening i tarifforhandlingene for sykehusene

Krokaa om lønnsoppgjøret 2020 for sykepleierne som får en

Tariff 2020 - K

 1. Årets lønnsoppgjør har vært et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. I et mellomoppgjør forhandles det i hovedsak kun om lønn, og ikke om øvrige endringer i tariffavtalene, som endringer i tekst, avtaler om ferie, permisjon og lignend
 2. Enighet i lønnsoppgjør Etter to dagers for­handlinger kom Norsk Arbeids­mands­forbund og NHO Service og Handel i går til enighet om forslag til revidert overens­komst for renholds­bedrifter 2020-2022
 3. Årets lønnsoppgjør. Lonnsoppgjor.no ble drevet av Forskningsstiftelsen Fafo som en del av aktivitetene i et forsknings- og utredningsavtale om det kollektive arbeidslivet som Fafo utførte på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet og nettsiden ble avsluttet i 2020. Prosjektleder var Kristine Nergaard
 4. Kravoverlevering for tariffoppgjøret 2020 ved leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri . Tariffoppgjøret. Facebook; Twitter; LinkedIn; Epost; Kopier lenke; Mellomoppgjøret 2021 . Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. I et mellomoppgjør forhandles det.
 5. Streik avverget: Staten kom Ergoterapeutene og Unios krav i møte. 15 oktober, 2020. Seks timer på overtid kom det til enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør i staten. - Staten kom våre krav i møte og vi sikret et akseptabelt resultat for våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat. Enighet i Oslo kommune

Lønnsoppgjøret 2020 - Spekte

Alle andre sektorers lønnsoppgjør skal følge rammen som blir satt i industrien. I år er det stor uro i offentlig sektor, særlig blant sykepleierne og lærerne, etter at det tidligere i år ble kjent at det bare er offentlig sektor som har forholdt seg til rammen på 1,7 prosent. Lønnsfest. Til sammenligning fikk industrien ifølge TBU en lønnsvekst siste år på 2,2 prosent, mens. Rundskriv 5/2020: Hovedtariffavtalen for Den norske kirke - brudd, mekling og streikeberedskap (19. november) Partssammensatte utvalg. Det er avgitt rapporter fra tre partssammensatte utvalg i tariffperioden. Disse omhandler henholdsvis OU-ordningene, lønnssystem i rDnk og HTA for organisasjonsmedlemmer. TBS-rapport . TBS-utvalget (teknisk beregnings- og statistikkutvalg) for KA-området. Løsning i statsoppgjøret. (15.10.2020) Partene kom i natt til enighet i årets lønnsoppgjør i staten. - Staten kom våre krav i møte og vi sikret et akseptabelt resultat for våre medlemsgrupper i en krevende økonomisk situasjon, sier Guro Lind. Resultatet innebærer at Unios medlemmer totalt sett er sikret reallønnsvekst NHO Reiseliv Jushjelp, tariff, HMS Lønn og tariff Lønnsoppgjør 2020. Lønnsoppgjøret 2020. Årets oppgjør bli et såkalt hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale. Her finner du informasjon om årets tariffoppgjør. lonn20. Siste nytt om lønnsoppgjøret: Nyhet. 13.11.2020. Meklingsforslaget for Riksavtalen er vedtatt Fellesforbundet og Parats medlemmer har godtatt.

Annerledesåret 2020 er preget av ansvarlighet, og har ført til et moderat lønnsoppgjør for Teknas medlemmer, viser Teknas lønnsstatistikk. - Dette er ikke året for den store lønnsfesten. Samtidig er det viktig at de virksomhetene som leverer gode resultater belønner sine ansatte, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg Sykepleierforbundet provosert over lønnstall for koronaåret 2020. Annonsevalg. Kina vedtar å stramme inn kontrollen over Hongkong. Erik Bertrand Larssen hadde alt - så raknet det: - Jeg har.

Lønnsoppgjøret. Lønnsoppgjøret 2021 er et mellomoppgjør. Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør og tariffoppgjør generelt. Våre medlemmer tilhører ulike tariffområder med egne tariffavtaler på hvert område. Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør og tariffoppgjør generelt Fare for sykepleier- og lærerstreik etter nei til årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Både sykepleierne og lærerne i kommunesektoren sier nei til resultatet i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det videre mekling og streikefaren øker. Leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune sier lærerne ikke.

Hovedoppgjøret 2020: Oneco Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft. Status: To til fase 3 forhandlinger, 19. nov. Klikk for mer info. (Spekter område 9 Skjebnedager for nær 80.000 sykepleiere. Rett over helgen avgjøres den videre skjebnen for lønnsoppgjøret til kommunalt ansatte sykepleiere. Det kan bli megling eller streik. Mens det natt til. Lønnsstatistikk 2020: Moderat lønnsvekst i private bedrifter. Publisert: 11.03.2021 Sist oppdatert: 11.03.2021. I gjennomsnitt økte lønningene i privat sektor med 1,9 prosent fra 1. oktober 2019 til 1. oktober... Rom for lønnsvekst i 2021. Publisert: 15.02.2021 Sist oppdatert: 15.02.2021 - Lønnstakerne må ikke miste kjøpekraft. Når prisveksten anslås til 2,6 prosent for 2021, må vi.

Video: Lønnsoppgjøret 2021: - Jeg venter et tøft oppgjø

Nyhetsarkiv | Sykepleien

Enighet i sykepleier-mekling - Uni

09.10.2020. Lønnsoppgjøret i staten er gått til mekling og fristen for å komme til enighet er onsdag 14. oktober kl 24. Akademikerne har oversendt varsel om plassfratredelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Plassfratredelsen er et varsel om hvilke medlemmer som vil bli tatt ut i første fase av en eventuell streik Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Slik endte lønnsoppgjøret i 2020. I 2020 kom vi til enighet med Finans Norge om et generelt tillegg på 0,3 %, dog ikke mindre enn kr 1 500 på alle trinn i lønnsregulativet, med virkning fra 1. mai 2020. Andre områder. Spekter-området 2021 14. april: YS Spekter og Spekter har blitt enige om et lønnstillegg på 4 388 kroner i året til alle. 2020. Lønnsoppgjør er at arbeidsgiver(e) og arbeidstaker(e) som fra før har inngått avtale om lønn for en gitt mengde arbeid, blir enige om ny avlønning for samme mengde arbeid. Et lønnsoppgjør kan favne individuelt, lokalt på en arbeidsplass, landsdekkende gjennom en overenskomst, men også indirekte gjennom myndighetene. For bedrifter som er omfattet av tariffavtale er alltid. Norsk Sykepleierforbund mottok 331 søknader om å bruke streikende sykepleier på jobb i helgen. Nyheter Styring Lønnsoppgjør. Unio trapper opp streiken også i Oslo. Publisert 31.05.2021 11:40 . Ytterligere 1.200 lærere, sykepleiere og barnehageansatte i Oslo blir tatt ut i streik fra onsdag. Nyheter. Sykepleierforbundet: - Vår streik er fortsatt ansvarlig. Publisert 28.05.2021 16:25.

Tariff 2021 - K

Overenskomster i tariffoppgjøret 2020. Innen hver enkelt overenskomst legger vi kravdokumenter, forhandlingsresultat, tidsfrister og annen relevant informasjon. Bedriftsavtaler vil ikke legges ut disse sidene, men blir kommunisert direkte med klubbene. Se oversikt over alle avtalene etter forhandlingsdato her Viktige datoer for høstens lønnsoppgjør. 14.08.2020. Ettersom vårens frontfagsoppgjør mellom NHO og LO ble utsatt til 3. august på grunn av Corona-pandemien har hovedoppgjøret i... Les mer Nye reisesatser for ansatte i staten. 07.05.2020. Etter lange forhandlinger har partene i staten blitt enige om reiseavtalene i staten. De nye satsene gjelder fra og me... Les mer Informasjon om. Fare for sykepleier- og lærerstreik etter nei til årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Både sykepleierne og lærerne i kommunesektoren sier nei til resultatet i årets lønnsoppgjør. Dermed. Derfor oppdaterer utvalget rapporten i mars. Den endelige rapporten vil også inneholde nytt materiale. Utvalget vil da vurdere anslaget på prisveksten i 2020 på nytt. Utvalget vil som vanlig også komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjør i 2020. Foreløpig rappor 21. mars 2019. Norske lønnstagere har gode lønnsoppgjør i vente i flere år. Norges Bank spår i nye prognoser økende lønnstillegg tre år på rad, regnet fra i fjor. Det topper seg med 3,7 prosent lønnsvekst i 2021. Det er den høyeste lønnsveksten siden 2013. - Det er forhold i norsk økonomi som trekker lønnsveksten oppover

Ks - Ns

I 2020 er det hovedtariffoppgjør, og det betyr at hele hovedtariffavtalen skal reforhandles. Oppgjøret starter 1. september. Informasjon legges ut fortløpende på denne siden. Tariffnytt 15. oktober: Enige med staten - følger frontfaget. Oppgjøret i år innebærer at 0,45 prosent av Akademikernes lønnsmasse skal fordeles gjennom lokale, kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet. 1. april 2020 : 10,3236 Generelt Procentreguleringen, der fra 1. april 2012 tager udgangspunkt i lønniveauet pr. 31. marts 2012, er Aftalte ændringer af basislønninger, tillæg og pensionsbidrag mv. pr. 1. oktober 2018 vil fremgå af lønoversigten, når de relevante aftaler er udsendt ved cirkulære herom Sykepleierforbundet provosert over lønnstall for koronaåret 2020. Mange bransjer i privat sektor fikk en langt større lønnsvekst enn offentlig sektor i fjor, viser nye tall. Usolidarisk, sier. Hvor stor andel av boligomsetningen kunne en singel sykepleier kjøpe i 2020? Figur 2. Sykepleierindeksen, utvalgte områder, 2020. I Oslo og Akershus er Sykepleierindeksen lavest. I Oslo kunne en singel sykepleier kjøpe 3 av 100 boliger i 2020. Det er en liten del av boligene omsatt og indikerer at det er vanskelig å få seg bolig i Oslo som singel-husholdning. I Bergen kunne sykepleieren.

VG har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra VG for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale Lønnsforhandlinger 2020. Norsk Journalistlag møtte Spekter i sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger) fredag ettermiddag. Partene ble enig om at det gis et sentralt tillegg på 975 kroner til alle i NRK. - Pengene fra forhandlingene i dag er første byggekloss i årets lønnsoppgjør i NRK Fare for sykepleier- og lærerstreik etter nei til årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Både sykepleierne og lærerne i kommunesektoren sier nei til resultatet i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det videre mekling og streikefaren øker. Leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune sier lærerne ikke godtar årets lønnsoppgjør. Nå går oppgjøret til. Fare for sykepleier- og lærerstreik etter nei til årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen sier sykepleierne ikke godtar resultat fra årets lønnsoppgjør. Nå går resultatet til mekling, noe som øker streikefaren. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB FOTO: NTB

Lønnsoppgjøret 2020 - Uni

Fare for sykepleier- og lærerstreik. Både sykepleierne og lærerne i kommunesektoren sier nei til resultatet i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det videre mekling og streikefaren øker. MEKLING: Leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune sier lærerne ikke godtar årets lønnsoppgjør. Nå går oppgjøret. RUNDSKRIV 2020 Oslo, september 2020 ÅRLIG LØNNSOPPGJØR 2020 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Kort sammendrag: Rammen for årets lønnsoppgjør for kapittel 3 og 5 er 1,7 % 1. Hvis dere forhandler med datolønnsvekst, så betyr det 1,7 % fra 1. mai. 2. Hvis dere forhandler med årslønnsvekst, så betyr det 1,7 %, fratrukket et overheng; 1,0 % for. Dette er nøkkeldatoene i årets lønnsoppgjør. Det er bare en knapp måned til årets lønnsoppgjør sparkes i gang i våre tariffområder. Det forhandles både om lønn og øvrige bestemmelser i hovedtariffavtalen i årets lønnsoppgjør, som er et hovedoppgjør. Publisert 28.02.2020 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan. Her er datoene for årets lønnsoppgjør. Årets lønnsforhandlinger for Norsk olje og gass' tariffområder begynner i neste uke. Først ut er forhandlinger på sokkelavtalene. Av: Kolbjørn Andreassen Kommunikasjonsleder arbeidsliv og operative forhold + 47 95 28 28 08 | ka@norog.no Publisert: 04.09.2020 Av: Kolbjørn Andreassen Kommunikasjonsleder arbeidsliv og operative forhold + 47 95 28.

Tariff 2020: Slik foregår vårens lønnsoppgjør. 29.01.2020. Til våren skal EL og IT Forbundet forhandle om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det forhandles både om lønn og andre rettigheter i tariffavtalene. Dette innebærer at det kan forhandles om alt i tariffavtalene, for eksempel arbeidstid, brakkeforhold, reisebestemmelser og. Oppdatert 27. april 2020. Norsk industri går noen vanskelig år i møte. Det betyr magre lønnsoppgjør for alle nordmenn. Oljeprisen har sunket ned mot 20 dollar pr. fat. Utlandet er enda hardere rammet av koronakrisen enn Norge, målt i antall døde og strenge tiltak. Den åpne norske økonomien blir dobbelt hardt rammet. - Svak lønnsomhet i industrien vil gi lave lønnstillegg både i.

Årets lønnsoppgjør for pensjonister. Hvert år reguleres pensjoner og pensjonspoeng slik at pensjonister skal opprettholde en viss kjøpekraft. Dette gjøres gjennom trygdeoppgjøret som finner sted hvert år i mai. Både pensjonspoeng og pensjonsutbetalinger beregnes med utgangspunkt i et såkalt «grunnbeløp» - ofte forkortet til «G». Trygdeoppgjøret blir også ofte kalt nettopp. Oljeserviceavtalen (357) 2020-2022. Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/Industri Energi og vedkommende avdelinger av forbundet på den annen side De store tariffområdenes lønnsoppgjør er alle flyttet til godt ut i september, men det er usikkert om lønnsoppgjør i den enkelte bedrift i det heletatt blir gjennomført i 2020. Flere sentrale aktører ber om at partene i norsk arbeidsliv tar en fot i bakken, prolongerer tariffavtalene, blir med på dugnaden, og utsetter årets lønnsoppgjør til 2021. Tannlegeforeningen vurderer det.

Da sykepleieren Maria (38) fikk årets lønnsoppgjør på konto, måtte hun nesten le. VERDIEN AV EN SYKEPLEIER: - Jeg kan ikke si jeg føler meg verdsatt i lønn, sier Maria Christina Edwall, sykepleier ved Sør-Tromsøya sykehjem i Tromsø. - Vi har ekstremt mange plikter og krav - og de øker. Vi har mye sykefravær nå. Terskelen for å blir syk er lavere når man allerede er sliten og. Lønnsoppgjør. Vårens vakreste eventyr som det også kalles, nærmer seg med stormskritt og selv om vi i år bivåner dette fra sidelinjen kan det være greit å få komme med noen tips til de som skal forhandle på vegne av mange. Tariffsystemet . En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver­forening eller en enkeltstående arbeidsgiver (bedrift) om.

- Fortjener ikke mer enn andreReagerer på granskingskommisjon uten sykepleiere: – Helt

Vi kom til enighet med Finans Norge i årets lønnsoppgjør for finanssektoren. Oppgjøret er i tråd med frontfaget. Forbundsnytt . Historiske lønnstabeller: 2020: Lønnsregulativ 2020 Lønnsregulativ-1-mai-2020-inkl.-komp-satser.xlsx. Avvikende lønnsregulativ 2020 Avvikende-lønnsregulativ-1-mai-2020-m-kompsatser.xlsx. 2019: Lønnsregulativ 2019 Lonnsregulativ-1-mai-2019-inkl.-komp-satser. Tariff 2020: Finn informasjonen du trenger om høstens lønnsoppgjør 25. august 2020 / i Kommune , Lønn og arbeid , Nyheter , Oslo Kommune , Spekter , Staten , Virke / av Embret Rognerød Bibliotekarforbundet har utarbeidet et eget notat om høstens lønnsoppgjør til medlemmer og tillitsvalgte Et spesielt lønnsoppgjør. Publisert: 04.08.2020 00:58. Mandag klokken 13 satte partene seg på ny ned ved forhandlingsbordet i årets hovedoppgjør, men etter bare to timer ble det meldt om brudd i forhandlingene. Håpet er likevel stort om at man skal klare å komme i mål på en tilfredsstillende måte for alle parter i årets spesielle. Både sykepleierne og lærerne i kommunesektoren sier nei til resultatet i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det videre mekling og streikefaren øker DEBATT Lønnsoppgjør og streik En katastrofe for lærerne Det finnes gode grunner til å hevde at Kommunenes Sentralforbund (KS) har vært en sammenhengende katastrofe for lærergruppene

 • Day Trading simulator app.
 • Poker room online with friends.
 • Was kostet eine Biotech Aktie.
 • Free PSN codes list 2019 unused.
 • OCO Binance.
 • Moen kitchen faucet.
 • Reddit Berkshire.
 • ING DiBa Aktien verkaufen Anleitung.
 • Riester Rente Auszahlung berechnen.
 • Link synonym eng.
 • Popcaan instagram.
 • How do I know if I have gap insurance.
 • Minex world login.
 • FS1 live stream.
 • Satılık Ev İzmir.
 • ING DiBa ETF Sparplan kostenlos.
 • Binance Cambodia.
 • BitQT App Erfahrung.
 • Was ist der Unterschied zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash.
 • V bucks preise aktuell.
 • MicroStrategy logo.
 • CoinSpot sell price.
 • Israel Konflikt Doku.
 • Pilzmyzel.
 • Transfers oberliga Hamburg.
 • China a aktien etf.
 • App Cloner.
 • Nifty gateway login.
 • Verified Telegram groups.
 • Excel VBA get JSON from URL.
 • Cucked meaning gaming.
 • WordPress hyip plugin.
 • EBay Kleinanzeigen Konto im Ausland.
 • Berkshire Hathaway utdelning.
 • Coop privatlån.
 • Uniswap pool rewards.
 • Bulgaria corporate tax.
 • Liar dice with poker dice.
 • Meistgeklickte youtube videos deutschland 2020.
 • Kapitalerhöhung Aktien.
 • BTCS Rg.